Corona virus (COVID-19)

17 maart 2020

Het coronavirus zorgt voor onzekere tijden. 

Wij zijn blij u te kunnen melden dat, tot op vandaag, PolyMX BV niet is getroffen door gevallen van het coronavirus en dat wij door werken op volle capaciteit. 


ZENDINGEN

Verschillende landen hebben te maken met een sluiting van de landsgrenzen. Deze lock downs zijn, in de meeste gevallen, alleen bedoeld voor personenverkeer. Goederenverkeer kan wel doorgaan. 

ZENDINGEN BINNEN EUROPA

Onze vervoerder voor zendingen binnen Europa houdt ons dagelijks op de hoogte van de snel veranderende situatie. Tot op vandaag kan onze vervoerder naar ieder land in Europa rijden en bestellingen afleveren. Onze vervoerder geeft wel aan dat zij geen enkele garantie kunnen geven op de transit- of levertijden omdat de ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen. 

ZENDINGEN BUITEN EUROPA

Onze klanten buiten Europa organiseren vaak zelf hun transporten van bestellingen. 
Tot op heden hebben wij van onze contactpersonen bij deze vervoerders nog géén meldingen ontvangen dat zij geen bestellingen kunnen vervoeren. 
Wij vragen onze klanten die zelf hun transporten organiseren om alert te zijn op onverwachte veranderingen, zo dat daarop gereageerd kan worden. 


WE CARE

Veiligheid voor onze medewerkers maar óók voor onze leveranciers is onze belangrijkste zorg. 
Daarom hebben wij maatregelen getroffen die nodig zijn om te reageren op het coronavirus. 
Wij willen iedereen die, op welke manier dan ook, getroffen is door het coronavirus veel sterkte wensen. 

Laten we ook stilstaan bij onze zorg- en hulpverleners, zij die voor ons zorgen en dag en nacht werken om ons de zorg te verlenen die wij nu zo hard nodig hebben. 

Tenslotte: laten we wat meer om kijken naar anderen en zoveel mogelijk onze hulp aanbieden aan vaders, moeders, opa's, oma's, andere familieleden, buren, vrienden en collega's.
Wees lief voor elkaar, samen staan we sterk!

;