We care

Environment and people

Onze kernwaarden

Wij zijn toonaangevend en zorgen voor onze omgeving. En om beiden succesvol te kunnen doen, moeten we baanbrekend zijn. Wij investeren in nieuwe, duurzame productieprocessen. Wij delen onze kennis met partners. Wij digitaliseren ons bedrijf. Wij investeren in jonge mensen en versterken de positie van vrouwen in onze branche.

People

Onder het motto "healthy people is a healthy company" is het PolyMX Vitality Program (PVP) opgericht. Dit houdt in dat iedere werknemer bij PolyMX op zijn of haar manier aan de slag kan gaan met de eigen gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Binnen het PVP krijgt iedere werknemer op basis van verschillende gesprekken een budget en tijd tot zijn of haar beschikking die naar eigen voorkeur kan worden ingevuld. 

Hierdoor verminderen we verzuim en verhogen we het werkplezier.

En als Team PolyMX zijn we af en toe te vinden tijdens een sport toernooi! 

Whatsapp Image 2021 09 03 At 21.16.49

Duurzaamheid

Het woord 'duurzaamheid' is momenteel een veelbesproken item. Voor PolyMX is het echter geen hype, het ligt verweven in onze wortels. Onze principes en werkwijze zijn zoveel mogelijk in lijn met de universeel geaccepteerde principes:

  • Onze productieomgeving voldoet aan alle geldende milieu- en Arbo standaarden.
  • Wij reduceren onze bijdrage aan de opwarming van de aarde door eigen warmte te winnen en dit te hergebruiken.
  • Wij bieden oplossingen die bijdragen aan een efficiënter productieproces voor onze klanten.
  • Ons productassortiment voor de stansvormenindustrie levert een bijdrage aan de groeiende wens om vaker recycled papier in te zetten en tevens draagt het bij aan een verlenging van de levensduur van de stansvorm.

Wij doen er alles aan om CO2 te compenseren. Daarom zijn we in 2020 gestart met het planten van onze eigen bomen. Iedereen die ons pand bezoek kan ook een bezoekje brengen aan dit mini bos.

Vrouwen in een mannenwereld

Eén van de meest belangrijkste aspecten in het we care programma van PolyMX is dat het management op zoek gaat naar de kracht van een persoon. Werken in je kracht levert energie op en dat is precies wat wij nastreven binnen PolyMX.
Van vrouwen in de top wordt steeds vaker verwacht dat ze hun ‘mannetje staan’. Maar waarom? Mede door de voordelen van een vrouw in het zakenleven en het feit dat Melissa Monster, managing director, vrouwen wilt inspireren om in hun eigen kracht te blijven werken, heeft zij het initiatief, WomenConnect, opgericht. Inmiddels telt het wereldwijde initiatief ruim 200 vrouwen, die met elkaar in verbinding zijn. Voor dit initiatief is Melissa in 2020 bekroond met een IADD Cutting Edge Award. Een award  voor personen met de meest positieve impact voor de industrie. Voor meer informatie over dit netwerk, kunt u hier het interview 'Women Lead The Way' met Melissa lezen.

;